Tốc độ xe máy trong khu vực đông dân cư theo Thông tư 31/2019/TT-BGTVT

10:31 sáng adminraothue

Căn cứ Điều 6 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT quy định như sau:

“Điều 6. Tốc độ tối đa cho phép xe cơ giới tham gia giao thông trong khu vực đông dân cư (trừ đường cao tốc)

Loại xe cơ giới đường bộ

Tốc độ tối đa (km/h)

Đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên

Đường hai chiều; đường một chiều có một làn xe cơ giới

Các phương tiện xe cơ giới, trừ các xe được quy định tại Điều 8 Thông tư này.

60

50

Bên cạnh đó, tại Điều 8 Thông tư 31/2019/TT-BGTVT cũng quy định như sau:

Điều 8. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự trên đường bộ (trừ đường cao tốc)

Đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự khi tham gia giao thông tốc độ tối đa không quá 40 km/h.”

Như vậy,  tốc độ tối đa cho phép xe máy trong khu vực đông dân cư là 60 km/h trên đường đôi; đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên. Trên đường hai chiều, đường một chiều có một làn xe cơ giới tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h.Còn đối với xe máy chuyên dùng, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự thì tốc độ tối đa không quá 40 km/h.

Do đó thông tin về việc tốc độ của xe máy trong khu vực đông dân cư vừa được quy định là chỉ được chạy 40km/h là không đúng.

Bài viết cùng chủ đề