Không có bằng lái khi điều khiển xe máy và quy định về nộp phạt

10:27 sáng adminraothue

Thứ nhất, về mức xử phạt

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa.”

Như vậy, trường hợp bạn không có bằng lái khi điều khiển xe máy thì bị phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. 

Thứ hai, quy định về nộp phạt

Căn cứ Điều 138 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

“1. Cá nhân, pháp nhân có thểủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.”

Theo đó,  cá nhân có thể ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự. Vì thế, nếu bạn bận không thể đi nộp phạt được thì có thể nhờ bạn nộp phạt giúp.Tuy nhiên, bạn phải có văn bản ủy quyền. Khi làm văn bản ủy quyền phải có dấu xác nhận chữ ký của UBND hoặc xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng. Trong văn bản ủy quyền cần ghi rõ số CMND của bạn và người được ủy quyền.

Bài viết cùng chủ đề